Els productes que 0

Sistemes Hidràulics

Vista general del sistema hidràulic

Simplement definit, el sistema hidràulic mitjançant l'ús de fluid a pressió per funcionar, i realitzar una tasca. Un altre mètode és el fluid a pressió per fer que les coses funcionin.

Els combustibles líquids en el sistema hidràulic de potència són molt grans, per tant, la pressió hidràulica s'utilitza normalment per a equips pesats. En el sistema hidràulic, en qualsevol moment passarà la pressió del fluid. Cada part del fluid a pressió ACTS sobre la part del recipient genera força o potència. A causa de l'ús d'aquesta força, i depenent de la seva manera, l'operador pot millorar el pes, i pot completar fàcilment tasques repetitives precises.

Resultats de la cerca 7